top of page

Mix and Match Bento Box 拼盤便當

We can customize your way

19ac88e5-978f-4ac1-8191-093727217bfe.JPG.jpg

酒糟雞,腐竹,大蝦 

48b5cbba-ae19-43b8-a183-b7979612c234.JPG.jpg

醬鴨,大蝦

口水鷄,腐竹,大蝦

9c784374-ffc0-464e-8db8-3d2ebf626a59.JPG.jpg

醬鴨,豬脚(有腐竹墊底)

combo a.jpg
bottom of page